Kandidát do zastupitelstva ve svém zamyšlení nad mezigeneračními problémy vyzdvihuje věkově pestré složení zlínské ČSSD.

Známe to všichni. Mladí často nadávají na starší generaci, ta zase na mladší a generace střední obvykle tvoří vyvažující prvek společnosti, jelikož jsou jí známější a bližší potřeby mladých a zároveň si dovede již více představit také potřeby starší generace. Téměř dennodenně se na zlínských ulicích nebo třeba ve vozidlech MHD můžeme setkávat s mezigeneračními konflikty. Ať už se jedná o obligátní problém, kdo má koho pustit sednout v plném trolejbuse nebo např., když mladší skupinka dělá obyvatelům paneláku svým hlasitým projevem větší rozruch přímo pod jejich okny.

Jak to však udělat, abychom výše uvedeným sociálním problémům, které se netýkají jen vzájemného chování lidí v ulicích Zlína, dokázali čelit a nejlépe jim preventivně předcházet? Obvykle se doporučují klasické verbální floskule typu, „ať jsou lidé k sobě více tolerantní“ nebo „lidé by si měli více naslouchat“ či snad „mělo by být přece automatické, že mladší generace musí poslouchat generaci starší“ apod. Proč však tyto poučky v praktickém životě při vzájemných mezilidských interakcích téměř vůbec nefungují?

Z vlastní zkušenosti vím, že nefungují a fungovat nemohou právě proto, že jsou jen stále dokola opakovanými frázemi. Člověk a obecně lidé jako společnost se nejlépe dovedou učit na dobrých příkladech. Platí to i o učení se k mezigenerační soudržnosti, solidaritě, vzájemné toleranci a respektu k druhým jedincům. Pokud je člověk již od mladých let součástí širšího kolektivu či kvalitní a funkční skupiny lidí, ve které jsou nějakým způsobem do vzájemné spolupráce zapojeny všechny generace, je v podstatě napůl vyhráno. Takový jedinec má následně daleko více předpokladů projevovat své vyspělé prosociální chování i v jiné lidské společnosti, mimo svůj kolektiv a svým jednáním napomáhá mezigenerační soudržnosti, aniž by si to nějak zvláště uvědomoval, jedná tak prostě zcela automaticky. Pak je již méně podstatné, zda se mezigenerační kooperaci naučil ve vlastní rodině nebo v různých užitečných neziskových organizacích typu Sbor dobrovolných hasičů, Skaut, Sokol, Červený kříž či jiných, které se zabývající spolkovou a neziskovou činností a skvělým způsobem tak obohacují úroveň občanské společnosti (nejen) ve Zlíně.

Musím říci, že skvělou školou života pro učení se mezigenerační kooperaci a pochopení problémů dalších generací může být rovněž působení v politické straně, např. v naší Městské organizaci ČSSD ve Zlíně. Jako mladý člověk se díky bohatému vnitřnímu i vnějšímu společenskému životu sociální demokracie dostanete ke spolupráci se zajímavými a inspirativními lidmi z různých generací a máte tak skvělou příležitost pochopit spoustu věcí a problémů z jiného úhlu pohledu, kterým by vás jinak třeba ani nenapadlo podívat se na jednotlivé záležitosti. Dokážete pak lépe vnímat, chápat i akcentovat rozlišné přístupy a názory na jednotlivé problémy i na možnosti jejich řešení.

Jsem velmi rád, že po obměně vedení naší organizace, se v ní výrazně zlepšila i mezigenerační spolupráce

Naší městské organizaci ve Zlíně k pozitivní proměně kvality vnitrostranického života a ke zlepšení mezigenerační spolupráce výrazně pomohla změna jejího vedení na začátku tohoto roku. Za zlínské Mladé sociální demokraty mohu jednoznačně prohlásit, že s novým vedením ČSSD ve Zlíně v čele s předsedou Vladimírem Drtilem je radost spolupracovat a postupně měnit věci k lepšímu. Upřímně, přál bych i jiným (nejen politickým) organizacím, aby měly jako svého lídra někoho tak slušného, čestného a inspirativního jako je pan Vladimír Drtil. Jeho životní dráha je v podstatě poutavou life-story, která by snad byla i na vydání životopisné knihy.

Naše Městská organizace ve Zlíně má však to štěstí, že takových lidí, z jejichž získaných zkušeností a životních příběhů je možno se učit, má více. Jsem velmi rád, že po obměně vedení naší organizace, se v ní výrazně zlepšila i mezigenerační spolupráce. Mladší členové mají přirozený respekt ke starším, a ti zase dovedou aktivně naslouchat mladším. Vždy je co zlepšovat, ale takovýmto způsobem by spolupráce mezi různými generacemi měla fungovat. Domnívám se, že mladí lidé mají mít opravdové životní vzory, které by mohli následovat. Jsem rád, že zlínští Mladí sociální demokraté takové vzory mají přímo v Městské organizaci ČSSD ve Zlíně. Nezbývá než dodat – děkujeme Vám, přátelé!

Předseda Mladých sociálních demokratů ve Zlíně a kandidát do zastupitelstva města Zlína