Nejvýše postavená žena na kandidátce ČSSD do městského zastupitelstva se ohlíží za svou dosavadní prací a také plánuje do budoucna. 

S čím jdete osobně do komunálních voleb?

Jsem 15 let členkou sociální demokracie. Celou řadu let jsem pracovala v kulturní komisi Rady města a necelá dvě volební období jsem byla členkou zlínského zastupitelstva. Shodou okolností jsem v obou případech nastoupila jako náhradnice do už rozjetého vlaku. Nikdy jsem však neměla možnost v zastupitelstvu města působit po celé čtyřleté období. Tentokrát bych byla vděčná za větší časový prostor, abych stihla některé záležitosti dotáhnout do konce.

Jste jediná kandidátka ČSSD, které znovu obhajuje svůj mandát. Na co ze své práce pro město jste nejvíce pyšná?

Je pravdou, že při zasedání zastupitelstva jsem se nijak zvlášť verbálně neprojevovala. Svůj názor jsem projevovala poctivým hlasováním o předkládaných bodech, nikoliv tím, že bych se teatrálně předváděla. Před vodopádem slov upřednostňuji konkrétní práci s lidmi, a to hlavně ve svém okolí. Nejvíc mě těší, když jsou za mnou vidět konkrétní výsledky práce.  Konkrétně na Jižních Svazích se mi podařilo prosadit bezbariérový přístup k jednomu domu. Operativně se také snažím řešit další záležitosti kolem zvelebování našich obydlí. Kdokoliv se na mě může obrátit se svým problémem a já se budu snažit maximálně pomoct a najít řešení. Teď se třeba zabývám rekonstrukcí dvou dětských hřišť.  Takovou každodenní práci vidím jako jeden z hlavních pilířů práce člena městského zastupitelstva.

Jaké jsou vaše osobní priority ohledně zkvalitňování života ve Zlíně?

Protože bydlím na největším sídlišti Jižní svahy, tak jako nesmírně naléhavou vnímám potřebu vybudovat nová parkovací místa. Pak je to rozhodně odstranění betonového torza pod II. segmentem. V našem programu klademe důraz na to, aby do rozhodnutí o dalším využití lokality byli zapojeni také obyvatele sídliště.

Máte blízko ke kulturní oblasti. Jak může město pomoct rozvoji kulturního života?

Nabízí se třeba možnost intenzivněji spolupracovat s Baťovým institutem. Velké rezervy vidím v marketingové prezentaci bohaté kulturní nabídky města, a to jak vůči obyvatelům Zlína, tak také navenek vůči potenciálním turistům. Rozhodně chceme významně podporovat aktivity ochotnických spolků a dalších umělců.

Máte vy osobně z poslední doby nějaký příjemný kulturní zážitek ze Zlína?

Ráda chodím do divadla i na nejrůznější koncerty. Hlubokou stopu ve mně zaenchalo vystoupení souboru Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou, které se konalo na Malé scéně.  Koncert byl úžasný. Hlavně závěr, kdy si všichni přítomní zazpívali spolu s celým souborem.

Máte na závěr nějaký vzkaz voličům?

Rozhodně bych všechny chtěla pozvat k volbám 10. a 11. října. Nenutím nikoho volit číslo 11, tedy ČSSD. Poslechněte hlas svého srdce a nenechte se zmanipulovat masivní předvolební kampaní některých seskupení ani účelovými články v médiích. Je důležité, aby byly karty spravedlivě rozdány.