Ministr školství se nechal slyšet, že cestou k částečnému napravení drasticky přiškrcených výdajů na vzdělávání je zavedení finanční spoluúčasti studentů veřejných vysokých škol v podobě tzv. zápisného. Ač jeho výrok nechává veřejnost v klidu, na místě je více než obezřetnost.