Dnes, kdy si připomínáme 55. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, bychom si měli znovu klást stejné otázky, jaké stály u zrodu pražského jara: Nesešli jsme z cesty? Skutečně jsme chtěli toto?