Stát nesmí rezignovat na boj proti hazardu a musí chránit lidi před jeho negativními důsledky. Pokud se člověk stane patologickým hráčem, má to většinou drastický dopad na osudy celých rodin. Následují často exekuce, sebevraždy, rodiny se rozpadají, výsledkem jsou problémy s kriminalitou, alkoholismem, drogovou závislostí a rozpad osobnosti.