Nežijeme, abychom jen pracovali. Sociální demokracie, stejně jako v minulosti, považuje za nutnost, aby i v České republice platily moderní pracovní podmínky, které umožní spravedlivé odměňování a vyvážený poměr mezi pracovním a soukromým životem.