První máj byl před listopadem 1989 spojený s povinnými průvody a manifestací jednoty a síly minulého režimu. Historické kořeny i současný náboj Svátku práce se však od tohoto komunistického kýče výrazně liší. Jeho aktuálnost spočívá ve zlepšení pracovních podmínek, ve spravedlivé odměně za práci a v možnostech sladit pracovní a osobní život.