Krajské kempy zatím proběhly na dvou místech – v Hradci Králové a v Brně. Setkali se s aktivním zájmem mnoha členů. Děkujeme všem, kteří přišli. Přínosná je zejména debata o tom, jakým směrem se bude sociální demokracie ubírat v budoucnu. Jednoznačně z ní vyplývá, že musíme nejen dál hájit práva důchodců i pracujících, ale hledat řešení aktuální výzev. Mezi ně patří kromě těch tradičních, jako jsou pracovní podmínky, odměňování, sociální stát, také otázky energetiky, elektromobility, hospodaření s vodou, přizpůsobení daňového systému podmínkám 21. století a podobně.