Celkem 63 procent pracujících dostává odměnu pod hranicí minimální důstojné mzdy, kterou každoročně zveřejňuje na svém webu nezávislá a neformální expertní Platforma pro minimální důstojnou mzdu. Minimální důstojná mzda pro rok 2022 představovala 40 912 korun hrubého. V hlavním městě činila vzhledem k vyšším životním nákladům její výše 42 776 Kč hrubého. Pod její hranicí se tak vloni ocitlo o 800 tisíc pracovních úvazků více než v roce předchozím.