Návrh ministra Jurečky na úpravu valorizace důchodů dostane během několika let důchodce pod hranici chudoby. Je pokusem řešit problémy důchodového systému na výdajové straně, naprosto ale opomíjí fakt, že je potřeba se podívat i na příjmy důchodového systému.