Každý vztah závisí na důvěře. I vztah občana a státu, potažmo vlády. Pokud celý život pracujeme či pečujeme o druhé, oprávněně věříme, že se dočkáme důstojného důchodu. Platíme-li daně a odvody, důvěřujeme státu, že nás v krizi nenechá padnout na dno. Platíme-li si zdravotní pojištění, věříme v rovnost pacientů v přístupu ke kvalitní péči. Avšak aby mohla důvěra lidí ve stát přežít, nesmí být jednostranná. Vláda musí na oplátku projevit důvěru a respekt k občanům. Fialův kabinet, zvláště jeho lidovecká část, nám všem ukazuje pravý opak: despekt a přezíravost.