Myšlenky a práce sociální demokracie pomáhají už 145. let posilovat základy spravedlivé a rovné společnosti. Naše přístupy k otázkám sociálního zabezpečení a ochrany práv pracujících jsou založeny na zásadách solidarity, rovnosti a spravedlnosti, které jsou pro budoucnost naší společnosti nezbytné. Proto pro nás bylo přirozené podpořit demonstraci odborů, která se uskutečnila ve středu 29. března před Úřadem vlády v Praze.