Vedení města Čáslav stále propaguje a vychvaluje svoji otevřenost, obšírnost a pravdivost informací, které z radnice vycházejí vstříc občanům města. Dozvídáme se tak o každém sebemenším úspěchu i o “posunu” v dalším zkvalitňování služeb naší nemocnice, kterou - jak ví každý, kdo sem musel zavítat - nám mohli ještě před několika lety závidět všude v okolí. Jak šel čas a poslední čtyři roky, počet lékařů neustále klesal, na rozdíl o počtu nezdravotnického personálu, jehož množství se zvláště v posledním období neúměrně zvedalo. O tom radnice mlčela a mlčí. Nepomohla ani za statisíce najatá společnost New Dimension, dokonce ani další personální agentury, které ředitelka Mlynářová našla a s nimiž uzavřela smlouvu. Kolik to všechno stálo a jak je to vlastně s personální situací?