Před námi vyvstává otázka, co je pro Českou republiku důležité? Řešení energetické krize, nebo ochraňovat klima s dalším nárůstem cen za spotřebovanou energii podle představ Evropského parlamentu?