Vážený pane premiére, vážená vládo, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem s výzvou k účinnému a efektivnímu řešení situace, kterou přinesla covidová krize a bezprecedentně rostoucí inflace v kombinaci s válečným konfliktem na Ukrajině. Mluvíme za především za skupinu seniorů, konkrétněji za důchodce, pro něž jsou různé typy důchodů jediným či hlavním příjmem.