Představujeme vám balíček opatření nazvaný "Záchranný kruh proti chudobě”. Jasně, stručně a výstižně v něm naši odborníci popisují kroky, které nyní musíme udělat pro to, abychom občany ochránili před dopady rekordního zdražování.