V nedělní Partii Terezie Tománkové debatoval náš místopředseda Tomáš Petříček s Olgou Richterovou, Patrikem Nacherem a Zdeňkem Hrabou o manželství pro všechny, rostoucí inflaci a jejích dopadech na občany České republiky