Hlavním důvodem pro schválení SEK je potřeba jasně artikulovat priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky a poskytnout tak občanům, investorům a státní správě stabilitu v dnešním turbulentním a dynamickém období.