TGM byl dlouholetý spojenec sociální demokracie. Díky naší podpoře byl zvolen ještě do vídeňského parlamentu. Důležité ale je, že mu šlo o to samé, co nám. Chtěl každodenní prací na sobě i veřejnou prací v politice dát člověkovi svobodu.