Sociální demokracie tradičně stojí na straně slabších. Na straně spravedlnosti vůči bezpráví. Posláním, ke kterému se hlásíme, je obrana lidské důstojnosti proti násilí, nerovnostem, útlaku a svévoli. Ruský útok proti Ukrajině a jejím občanům je v rozporu se všemi sociálnědemokratickými hodnotami a znovu potvrzuje, že není možné usilovat o spravedlivé sociální a ekonomické podmínky, aniž bychom byli schopni zajistit svobodu a bezpečnost celé naší společnosti.