Dekarbonizace světového hospodářství v reakci na rizika klimatické změny postupně přináší hluboké strukturální turbulence, které budou mít vliv na proměnu globálního geopolitického kontextu.