Když společnost podléhá násilí a zvůli, dokáže ji z letargie a zoufalství vytrhnout jen mimořádný čin. Někdy ani ten nestačí. Před 53 lety se upálil student Jan Palach. Jeho zoufalý čin nebyl jen reakcí na zlo, které přinesla okupace naší země cizími vojsky. Byla to reakce na mlčení a rezignaci našich lidí. A právě v tom je důležité poselství jeho činu.