ČSSD je přesvědčena, že větší a systematičtější podpora vědy a inovací je nezbytným předpokladem pro modernizaci českého hospodářství, další růst mezd a pro posílení odolnosti naší společnosti. V celé řadě oblastí patří česká věda k evropské špičce a dosahuje velmi kvalitních výsledků. Na druhou stranu má současný systém přes mnohé úspěchy celou řadu slabin. V první řadě je značně byrokratický a administrativně náročný. Sociální demokracie by uvítala od vlády jasnější plán, jak systém podpory vědy a výzkumu zjednodušit a zajistit, že vědečtí pracovníci se budou moci věnovat výzkumu nikoliv papírování.