Dostupnost kvalitního vzdělávání na všech jeho stupních je předpokladem rozvoje společnosti a posilování její odolnosti a soudržnosti. Vítáme proto, že vláda se zavázala k naplňování klíčové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Ta byla připravena ve spolupráci s odbornou veřejností a na bázi shody napříč politickým spektrem.