Programové prohlášení vlády je vždy jakýsi jízdní řád, kterým se nová vláda má řídit. Zároveň je to seznam kompromisních návrhů jednotlivých koaličních partnerů, v reálu jdou dokonce ty návrhy často proti sobě. A obecně je velmi těžké kritizovat reálnost či nereálnost návrhů velmi obecně definovaných. Přesto se o to pokusím, především s odkazem na zkušenosti let předešlých.