Vážené přítelkyně, vážení přátelé, milí seniorní členové ČSSD, dovoluji si vás oslovit v době, která je pro naši stranu opravdu nelehká. Musíme se pokusit zvrátit nepříznivé trendy, které oslabují pozici sociální demokracie v České republice. K tomu je nezbytné překonat pesimismus a skepsi, kterou mnozí z nás, starších a dlouholetých členů strany, pociťujeme.