S ohledem na epidemickou situaci v České republice se o podobě sjezdu rozhodne na zasedání Předsednictva ČSSD, které je svolané na 3. prosince 2021. Předsednictvo ČSSD schválilo, že sjezd může být jak prezenční, tak on-line formou.