Prezident republiky a bývalý člen ČSSD pan Miloš Zeman je vážně nemocný. Patrně se tedy blíží aktivace ústavního článku šedesát šest. (Pro jistotu podotýkám, že cílem předloženého textu není řešení zdravotního stavu prezidenta, autor je právník, ne lékař.)