V rámci Dne otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb navštívila Alena Gajdůšková Domov se zvláštním režimem v Pržně.

Kromě setkání se skvělými zaměstnanci a milými klienty si i poslechla velmi poutavou přednášku o různých druzích závislostí. V místním evangelickém kostele zhlédla výstavu prací klientů zdejšího domova. Za jejich díla jim vyslovila hlubokou poklonu, jsou vskutku perfektní. Mile nás potěšilo i setkání se zdejším novým panem farářem.

Přejeme mnoho sil do práce a moc rádi znovu přijedeme! Děkujeme.

Fotogalerie: