Alena Gajdůšková ze srdce poděkovala dobrovolným hasičům a ocenila jejich záslužnou činnost na každoročním Setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje, které se uskutečnilo na Velehradě.

Naše lídryně dobrovolné hasiče dlouhá léta vřele podporuje a jejich práce, obětavosti i nasazení ve prospěch druhých si hluboce váží. Jak podotkl další vzácný host setkání, emeritní hejtman Stanislav Mišák, hasiči vždy musí jít tam, odkud ostatní utíkají. I pro život v obcích jsou dnes hasiči naprosto nenahraditelní. Moc jim děkujeme!!!

Fotogalerie: