Národní zemědělské muzeum Praha bude mít další novou pobočku, tentokrát v Českých Budějovicích. Na výstavě Země živitelka dnes (v pátek 27. 8. 2021) ministr Miroslav Toman zahájil její výstavbu poklepáním základního kamene. Muzeum bude mít dva pavilony – VODA a ZEMĚ a přispěje k tomu, aby si lidé stále více uvědomovali význam a důležitost zemědělství, potravinářství i vodohospodářství. Výstaviště České Budějovice a.s. tak bude opět více otevřené veřejnosti, a to i v době mimo konání veletrhů.