Ministryně Jana Maláčová navštívila ve středu 23. 6. 2021 klienty denního stacionáře v Horní Cerekvi na Vysočině, kteří trpí poruchou autistického spektra. Lidé s „PAS“ potřebují především dostupné služby, čehož si je paní ministryně dobře vědoma, a proto jako první na MPSV opakovaně prosadila dotační výzvu na podporu vzniku komunitních zařízení sociálních služeb pro tyto klienty.