Tak toto přísloví mě od mládí provází. Mám dlouho po vojně, jak tvrdil můj kolega, proto mohu pravdivost přísloví hodnotit na základě životních zkušeností. Pod pojmem poctivost si každý člověk může představit ledacos. Jiný pohled má dívka s ohledem na svoje budoucí zajištění, jiný názor může mít tvrdě pracující prostitutka. Přesto jsem přesvědčen, že drtivá většina společnosti chápe poctivost jako morální, spravedlivé a pravdivé chování jedince.