Prvním čtením více než rok od svého předložení do sněmovny prošel návrh novely zákona o nemocenském pojištění, který upravuje podmínky pro čerpání příspěvku při ošetřovném, dlouhodobém ošetřovném a otcovské dovolené (poporodní péče).

Na konci roku 2019 na základě vyhodnocení dopadů v praxi byla poslanci za ČSSD předložena novela zákona odstraňující nedostatky současné právní úpravy. Dnes byl návrh poslankyně Aleny Gajdůškové zařazen k projednání a rovnou úspěšně odhlasován pro druhé čtení.

Cílem tohoto návrhu je ulehčit situaci rodinám, které se chtějí postarat doma o své těžce, nebo dokonce smrtelně nemocné členy rodiny. Kromě toho zajišťuje právo čerpat otcovskou dovolenou, podporu na poporodní péči i tatínkům, jejichž novorozené děti musí zůstat po porodu delší čas v nemocnici.

Otcovská dovolená a dlouhodobé ošetřovné byly do nemocenského pojištění zavedeny na návrh sociální demokracie již v roce 2018 (otcovská od 1. 2. 2018, dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018). Ošetřovné, tzv. paragraf, je ustanovení platící desítky let. Praxe však ukázala, že je třeba upravit některé podmínky pro čerpání těchto dávek tak, aby na ně dosáhli všichni, kteří se chtějí doma postarat o své blízké.

Zásadní a velmi důležitou změnou je zrušení podmínky, kdy ošetřující a ošetřovaná osoba nyní pro čerpání dlouhodobého ošetřovného musejí žít ve společné domácnosti. Dále se navrhují následující změny:

U dlouhodobého ošetřovného: zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny, zavedení možnosti požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace, zrušení podmínky hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním stavu (tedy smrtelně nemocní).

U otcovské dovolené se prodlužuje období, v němž může být dávka poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvých šesti týdnů života.

„Skvělou zprávou také je, že vzhledem ke schválení zkrácení lhůty pro projednání ve výboru je konečně velká šance, že novela zákona bude schválena ještě do voleb,“ uzavírá dnešní úspěch ČSSD místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Alena Gajdušková (ČSSD).

Zdroj: ČSSD