Módní vlna ekologizace společnosti, zahrnující uhlíkovou neutralitu, elektrizaci a bezemisní průmysl je zajisté cestou k ochraně životního prostředí. Nicméně sama o sobě má také problémy s požadavky na vyšší spotřebu elektrické energie či na likvidaci nebezpečného odpadu. To, co je podstatné je skutečnost, že vyspělá Evropa tímto stejně svět nezachrání.