Evropská komise rozvolnila v rámci pandemie kritéria maastrichtská či Paktu stability a růstu, poměr státního schodku a dluhu vůči HDP, i pravidla pomoci firmám. Před námi nyní stojí otázka, kdy by se měla opět začít dodržovat unijní pravidla regulující státní schodky a dluhy.