Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. 4. 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, kolegyně a kolegové, pandemie ukázala, že bez páteřní sítě veřejných služeb, zejména zdravotnictví, ale i hygienické služby, fungujících úřadů práce, sociálního systému se záležitosti, jako je pandemie, nedají zvládnout. Ukázala také, že stát má nástroje pro udržení zaměstnanosti. Obojí sociální demokracie považuje za velmi důležité a možná nejdůležitější z pohledu toho, co má stát pro své občany dělat. Já připomínám, že program Antivirus, snad nejúspěšnější program podpory občanů v pandemii, podpořil až jeden milión pracovních míst. Představte si, kdyby tento program nebyl, tak každý pátý člověk zhruba by byl bez práce.

Antivirus ale má omezený čas. Proto jako sociální demokraté usilujeme o trvalý nástroj podpory zaměstnanosti nejen pro pandemii, ale i živelné katastrofy, kybernetické útoky a jiné mimořádné situace, které možná v této chvíli ještě nedokážeme dohlédnout. Tímto trvalým nástrojem je právě projednávaný návrh pod názvem Kurzarbeit. A přes porodní bolesti, o kterých zde byla řeč, dohoda na komplexním pozměňovacím návrhu doufejme vytvoří skutečně ten dobrý nástroj, který budeme potřebovat, který, jak jsem přesvědčená, bude-li přijat - a já věřím tomu, že přijat bude a velmi brzy, tak může přinést jakési uklidnění jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům pro případ, že by nás čekaly nějaké skutečně mimořádné události, které v této chvíli nedokážeme dohlédnout, jakkoli si to nikdo z nás nepřeje.

Kolegyně a kolegové, protože komplexní pozměňovací návrh řeší i vazbu mezi časem, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, a možností využít tento získaný čas ke svému vzdělávání, ke zvyšování kvalifikace, zvyšování si svých možností, šancí na trhu práce, nebudu se dál hlásit k pozměňovacím návrhům, které tuto oblast řešily. Dále také sděluji, že nechci zatěžovat projednávání tohoto návrhu zákona debatou o tom, zda je potřeba hlásit volná pracovní místa, nebo zda máme evidovat dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Jakkoli jsem přesvědčená, že tyto věci pro to, aby stát mohl účinně pomáhat vytváření nových pracovních míst, aby mohl účinně pomáhat lidem hledat novou práci, pokud o svou práci přijdou, že tyto nástroje potřebujeme. Ale znovu říkám, nechci zatěžovat těmito návrhy debatu o právě projednávaném návrhu o Kurzarbeitu, nebudu se tedy k těmto pozměňovacím návrhům také hlásit. A prosím o podporu komplexního pozměňovacího návrhu, který alespoň část toho, co jsem chtěla, aby v této normě bylo, ošetřuje a zavádí.

A na závěr mi dovolte, abych poděkovala paní ministryni Maláčové skutečně za tu usilovnou práci a za tu snahu dojednat kompromis, dojednat v rámci tripartity, ale i samozřejmě v rámci koalice a celé politické scény, abychom se shodli, aby návrh, který projednáváme, já věřím tomu, že bude přijat, byl opatřením, které skutečně přinese to uklidnění, že víme, že když bude problém, my máme nástroj na jeho řešení, uklidnění pro zaměstnance i zaměstnavatele, že bude trvalým nástrojem, nebude potřeba ho po každém závanu na politické scéně měnit. Ještě jednou vás požádám o podporu toho komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.