Naše společnost, tak jako celá Evropa i svět, dnes řeší problém s coronavirem. Pandemie a přijatá opatření brzdí ekonomiku a omezují práva občanů. Zároveň tato doba umožňuje nové pohledy na podnikání, komunikaci či na služby a zároveň odhaluje řadu současných společenských problémů. Například špatnou připravenost státu na krizové situace, obrovskou byrokratickou a administrativní zátěž vyvolávající alibismus a nezodpovědnost a též neschopnost zajistit dostatečně rychle a v dobré kvalitě prostředky v boji proti Covid-19.