Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 10. března 2021 k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě.

Paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane ministře,

pan kolega Kobza, můj vážený předřečník, mě inspiroval. Přidávám se k tomu tvrzení, že voda je život a život, tedy vodu, musíme chránit. A tímto úhlem pohledu bychom měli nahlížet i téma, o kterém se bavíme, a to je ekologická havárie na řece Bečvě. Na začátku projednávání tohoto bodu jsme zde slyšeli velmi emotivní vystoupení. Mohla bych být také velmi emotivní, protože jsem u řeky Bečvy vyrostla a mohla bych vzpomínat na spousty krásných chvil i na to, jak v jednu chvíli Bečva přestala být čistou, nedalo se v ní koupat a jak se to po 90. roce zase napravilo a dneska je to opět krásná řeka - resp. byla do té katastrofy, ale já jsem ráda, že slyšíme, že přece jenom se nestala ani po té hrůzné ekologické havárii mrtvou řekou, ale že ta řeka žije.

Nicméně je potřeba, je skutečně potřeba se té záležitosti věnovat. A musím říct, že mě velmi a velmi mrzí, co se stalo. A ještě více mě mrzí to, že tak dlouho trvá věc objasnit, nasvítit tak, aby bylo zřejmé, nejenom kdo za co může, ale hlavně co udělat, abychom předcházeli podobným haváriím. Věc sleduji v této chvíli přímo ze Zlínského kraje, kde se zúčastňuji pravidelně jednání Rady Zlínského kraje. I tato situace na Bečvě byla pro nás inspirací a impulzem, aby na Zlínském kraji byl obnoven odbor životního prostředí. Do této chvíle byl součástí - nebo v tom minulém období byl součástí odboru pro územní plánování. A my jsme rádi, že v této chvíli vzniká opět samostatný odbor životního prostředí, který bude mít přece jenom asi větší prostor a větší podporu k tomu, aby se ochranou životního prostředí zabýval.

Současná informace ze Zlínského kraje tedy je, že nyní běží lhůty na připomínky ke kontrole integrovaného povolení v rámci vodoprávního zákona, že tedy věc zatím uzavřena není a nemůže být. Ale i z toho, co v této chvíli víme, se ukazuje, že by bylo nutné pro pružnější reakce skutečně připravit i legislativní úpravy k tomu, aby byla podpořena prevence pro případné krize, ať už jsou to živelné katastrofy, ekologické havárie či podobné krize. Tam jenom když se bavíte s těmi lidmi, kteří u toho byli hned, tak je potřeba jim vyslovit velký obdiv k tomu, co dělali a jak fungovali. Ale na druhou stranu oni to dělali se srdcem na dlani, s velkým přesvědčením, s velkým entuziasmem, ale nebyla tam daná pravidla. Oni skutečně pracovali, jak nejlépe uměli, a hluboký obdiv všem těm lidem, kteří tenkrát u toho byli, ale takhle to fungovat nemůže. Skutečně pro řešení podobných krizí je potřeba, řeknu to laicky, mít jasně rozdané úkoly a ti lidi na to musí být připraveni. Proto zase i do Programového prohlášení Rady Zlínského kraje jsme vložili záměr zkontrolovat a obnovit všechny strategie krizového řízení, které jsou potřeba.

Ještě snad k té situaci znovu přidám, znovu řeknu, podtrhnu, že Ministerstvo zemědělství velmi rychle zareagovalo, bezprostředně zareagovalo tím, že poskytlo peníze na zarybnění, a proto jsem mohla v úvodu svého vystoupení říct, že v této chvíli už řeka Bečva je opět živá, i když asi to bude ještě chvíli trvat, než se úplně vrátí do té kondice, ve které ta řeka byla. Finanční prostředky právě na ty sanace tam jsou již poskytl Zlínský kraj a jistě ještě poskytne. Závěrem toho vystoupení bych jenom chtěla říct, že je skutečně potřeba celou věc nasvítit, a to Poslanecká sněmovna může. A jestli něco můžeme jako jediní v podstatě v téhle chvíli, tak to udělat musíme. Může to být komise, může to být pracovní skupina, ale jsem přesvědčena o tom, že bude užitečné, aby se Poslanecká sněmovna dál touto záležitostí zabývala.

Děkuji.