Sněmovna se bude zabývat drobnou, ale obsahem zásadní novelou zákoníku práce. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zamýšlí dát jakémukoliv zaměstnavateli na dobu jednoho roku možnost propustit kteréhokoliv zaměstnance i bez udání důvodů. A to pouze s odkazem na snahu zmírnit ekonomické dopady epidemiologické situace. Podle návrhu by zaměstnavatel nemusel vůbec dokládat a s nikým projednávat, zda je v komplikované ekonomické situaci, anebo ne. To znamená, že návrh by zaměstnavateli umožnil zbavit se kteréhokoliv zaměstnance bez možnosti jakéhokoliv přezkumu.

Bylo by to úplné popření principů zákoníku práce. Ty dávají zaměstnancům větší míru jistoty a zaměstnavatele omezují v možnosti zbavit se jich zcela podle svého uvážení. Důvod této asymetrie by měl být každému zjevný. Je jím nerovnost vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Zaměstnanec je mu během trvání pracovněprávního vztahu v oboru výkonu své práce podřízen. A co je ještě důležitější, zaměstnanec je i se svou rodinou finančně vysoce závislý na své práci jako obvykle jediném zdroji svého příjmu a obživy. Proto zákoník práce chrání zaměstnance mj. tím, že omezuje možnosti zaměstnavatele dát mu výpověď. Přirozeně to není zcela nemožné, ale za jasných pravidel. Přípustné jsou ostatně i organizační důvody, tedy např. nadbytečnost zaměstnance.

Tyto důvody zákoník práce zná, jsou plně funkční, a proto není třeba další rozvolňování ochrany postavení zaměstnanců. A zejména nemá-li být rozlišeno, v jaké ekonomické kondici se zaměstnavatel nachází, zda prosperuje, anebo bankrotuje.

Návrh TOP 09 je pochybný i proto, že právě zaměstnavatelům postiženým současnými omezeními vláda poskytla velmi rozsáhlé podpůrné programy za účelem udržení pracovních míst. Pochybný je také proto, že ekonomové nejenom u nás předpokládají rozsáhlé oživení a růst ekonomiky v tom okamžiku, kdy současné restrikce skončí. To znovu ukazuje, že popisovaný návrh sleduje úplně jiný cíl.

Za pozornost stojí také to, že TOP 09 současně navrhuje, aby odstupné náležející zaměstnanci hradil ze dvou třetin stát. Vynikne to v souvislosti s tím, že možnost propustit zaměstnance bez udání důvodu má mít každý zaměstnavatel, bez ohledu na to, v jaké hospodářské kondici se nachází. Tady je už jasně vidět, že cílem je ušetřit další náklady korporacím, i když prosperují.

Pozitivní na tomto návrhu je jediné. A sice to, že TOP 09 své záměry ukazuje už před volbami. V tomto případě znovu ožil neblahý duch „reforem“ Jaromíra Drábka. Nicméně díky tomu si každý může včas udělat svůj názor. Pro mě je takové zpružnění trhu práce nepřijatelné.

autor: Jan Chvojka
zdroj: deník Právo, 10. 2. 2021