Po ochraně zdraví je v krizové situaci tím nejdůležitějším ochrana pracovních míst. Potřebujeme, aby fi rmy fungovaly a lidé si v nich vydělávali. Za dnešní epidemie se jako klíčový program ukázal Antivirus.