Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k revizi zákona o finančním arbitrovi. Revize by se především měla týkat oblasti působnosti arbitra, přístupů k řešení sporů, procesní úpravy řízení před arbitrem, ale i například využití moderních technologií v těchto řízeních. Dá se tedy předpokládat, že do vlády bude předložen návrh novely zákona, a následně i Poslanecké sněmovně k jeho projednání. Domnívám se, že bychom měli do novely zákona promítnout i zkušenosti, které máme z této pandemické doby.