Na začátku roku 2021 čelíme hluboké zdravotní krizi, která se negativně odráží na životech občanů naší země, zvyšuje se nespokojenost, roste napětí ve společnosti a nejistota dalšího vývoje. Výroba, distribuce vakcíny a logistika váznou, virus se mění a mutuje. Zpohledu zodpovědné tradiční politické strany se nesmíme dopouštět závažných chyb, jaké dělá náš koaliční partner. Máme už třetího ministra zdravotnictví řešícího pandemii, došlo k personální devastaci ministerstva zdravotnictví. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že řídit odborně pandemii v naší zemi mělo být organizačně pod hlavičkou institucí, majících svou tradici a váhu, kam patří Akademie věd, univerzity, vědecká rada ČLK atd. My zatím máme měnící se odborné týmy u měnících se ministrů. Komunikace ze strany některých představitelů vlády směrem k občanům je chaotická, neprofesionální a celou situaci trvale jen zhoršuje. Úloha našich ministrů ve vládě musí být čitelná, s jasnou zodpovědností za své resorty a s vlastím kritickým pohledem na rozhodování vlády jako celku ve prospěch naší země. Vyjadřování politiků k vysoce odborným problémům, kde ani profesionálové nemají jednotný názor, nepřináší popularitu, nezvedne nikomu preference, ale často může vést k negativním reakcím.