Přiznám se, že i na mne letos dolehly zdravotní potíže a proto vím, jak důležité je býti fit. Prostě proto, že zdravý nemocnému nevěří, tak jako sytý nevěří hladovému. Ano, toto srovnání poněkud kulhá, zejména z pohledu na nákupní vozíky naší konzumní společnosti. Proto bych si přál, aby v naší společnosti přibylo empatie, morálky, solidarity a ubylo nenávisti, nepřijícnosti a závisti.

Covid-19 zasadil ránu ekonomice, změnil způsob našeho života a omezil tolik důležité sociální kontakty v rodinách, na pracovištích, v mimopracovních aktivitách a mezi přáteli a známými. Přitom se zdá, jakoby coronakrize přišla jako na zavolání skomírajícímu neo-liberalismu a globálnímu kapitalismu. Problémem je, že obrovské ztráty a dluhy coronaviru budou splácet současná i budoucí generace. A na potřebné penzijní či daňové změny nebude čas a peníze.

Přesto bych si přál, aby se zvýšila spravedlnost, solidarita a sounáležitost v naší společnosti.

Pohled na českou politickou reprezentaci je často panoptikem, ve kterém se střídá populismus a nezodpovědnost s nacionalismem a xenofobií. Tomu odpovídají diskuse či názory na sociálních sítích, v privátních médiích a dokonce ve veřejnoprávní České televizi a v Českém rozhlase. To vše je doprovázeno rozličnými hoaxy, konspiracemi či záměrně šířenými výmysly či pomluvami.

Proto je důležité za pravdu a za ověřené informace bojovat a potvrzovat slova Pravda vítězí.

A též udržovat soudržnou společnost, jejíž rozdělování využívají někteří politici ke svým zájmům.

Nadcházející rok 2021 bude pokračováním boje proti coronaviru a zřejmě sebou přinese další problémy v celé naší společnosti. Vakcinace je sice světlem na konci tunelu, přesto ztráty na životech a na zdraví občanů budou přibývat. Naše společnost potřebuje sklidnění a překonání strachu. Proto je třeba se sem tam v tom našem každodenním shonu zastavit a uvědomit si, co je pro nás, naše blízké i pro celou společnost důležité a nepostradatelné. A co může být zbytné a postradatelné. Právě toto poznání z nás může udělat rozumější, moudřejší a lepší občany.

A pokud budeme lepší, pak budou lepší naše obce, města, kraje a celá Česká republika.