Adventní zamyšlení - o různých typech svatých míst v tolerantní Evropě.