Připomínáme si 31. výročí sametové revoluce a přesto, že začínáme čtvrté desetiletí, je třeba se podívat na skutečný stav naší demokratické společnosti. Česká republika je plně ukotvena v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, ale stále ji čeká společenská a politická diskuse o dalším směřování. Nejde pouze o cestu k větší integraci a k eurozóně, ale i například o zvýšení úsilí v boji proti negativním klimatickým změnám, o zlepšení funkčnosti a nezávislosti práva či o omezení korupce a klientelismu na rozhodovací procesy naší politické reprezentace.