Parametry rozpočtu pro rok 2021 vzbuzují diskuse a kontroverze. Řada předpokladů, na kterých je rozpočet postavený, je zpochybnitelných, objem schodku je obrovský. Otevřeně říkám, že to pro mne je rozpočet téměř neakceptovatelný. Nicméně přesto dodám, že rozpočet podpořím – jakkoliv ho považuji spíše za polotovar. Pořád je lepší mít takovou trochu amorfní a nedodělanou, nejasnou věc než rozpočtové provizorium. Zvláště v této době.