Globální svět má i své globální problémy a řadu z nich lze řešit pouze na základě mezinárodní spolupráce. Naše členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii je zárukou globální bezpečnosti. Na straně druhé je třeba budovat své schopnosti k obraně země i k zajištění bezpečnosti našich občanů a jejich majetku. Důležitá je i součinnost bezpečnostních složek, spolupráce zpravodajských služeb a posílení povědomí občanů k obraně vlasti.