Vzniklo nové srovnání, jak se kde nakládá s veřejnými penězi. Rozdíly jsou velké.

Organizace Hlídač státu pověsila na web výsledky rozsáhlého srovnání, jak čistě veřejné instituce hospodaří s veřejnými prostředky. Šetřením prošlo 1012 úřadů, státních podniků, nemocnic, dopravních podniků a dalších organizací, které nakládají s penězi daňových poplatníků. Srovnání vychází z analýzy 2,2 milionu smluv uložených do veřejného registru v letech 2017–2019.

„Co nezměříš, to nezlepšíš,“ říká k motivům šetření šéf Hlídače státu Michal Bláha. Stát podle něj dnes nemá jak porovnat, kdo funguje dobře, špatně, levně nebo draze - ani jak poznat, kde jsou známky rizikového chování. Šetření financované z norských fondů a podpořené nadací OSF trvalo podle Bláhy téměř dva roky.

Výsledkem je žebříček, ve kterém každá z 1012 hodnocených institucí dostala jednu souhrnnou známku – K-index. Jeho hodnota stoupá podle toho, kolik má daná instituce smluv bez uvedení ceny nebo s jinými nedostatkem, kolik zakázek uzavřela se svými sponzory, se sponzory politických stran nebo s nově vzniklými firmami. A dále podle toho, kolik smluv bylo podepsáno přes víkend, o svátcích a těsně pod limitem, nad nímž by se zakázka měla soutěžit. Další množinou kritérií je koncentrace dodavatelů – tedy zda daná instituce svěřuje svoje peníze jen úzkému okruhu firem. Sledovala se i koncentrace dodavatelů uvnitř jednoho typu služeb, jako je třeba IT nebo právní poradenství.

 

 

Součet všech kritérií dává každé instituci jednu známku od A do F. Z toho plynou velké rozdíly třeba napříč krajskými úřady. Většina jich skončila se známkou B nebo C, ale o hodně hůř dopadl úřady Jihomoravského kraje (F) a Zlínského kraje (E). Podobně vyskakuje třeba zlínská krajská nemocnice nebo děčínský dopravní podnik – oproti jiným nemocnicím a dopravním podnikům je u nich výsledná známka výrazně horší.

Index také ukazuje změny v čase, které mohou souviset s výměnou politického vedení. V ústeckém kraji takto došlo po volbách 2018 k úplnému otočení pořadí. Úřad města Ústí nad Labem hodnocený v roce 2017 nejlépe v kraji má nyní nejhorší známku F, naopak Lovosice vyskočily ze dna nahoru.

Z velkých úřadů a institucí skončily v celkovém žebříčku špatně například Česká pošta, ČEPRO, Budějovický Budvar, ministerstvo financí nebo Národní muzeum. Ze všech nejlépe dopadl Státní zemědělský intervenční fond.

 

 

Zdroj: RESPEKT