Ekonomika zaznamenala rekordní propad, a proto není překvapivé, že přicházejí deficity státního a veřejných rozpočtů. To, co je překvapivé, že vedle deficitů vzniklých vládními programy proti Covid 19, zasahuje vláda pod vedením ANO 2011 do daňového systému. A tyto změny nejsou jednorázové, ale zakládají každoroční deficit v příjmech.

Vláda již zrušila daň z nabytí nemovitosti, i když neměla s koronavirem žádnou souvislost. Zavedla zpětnou vratku daně, sice nakonec s limity, které jsou příliš vysoké ve srovnání s jinými zeměmi. Zavedla paušální daň pro OSVČ, která je prakticky nekontrolovatelná ze strany finanční správy a zavedla snížení DPH na ubytovací služby, což ovšem nepovede ke snížení ceny za ubytování. Teď se hovoří o zrušení super hrubé mzdy. Toto opatření je sice uvedeno v Programovém prohlášení vlády, ale jako předchozí daňové změny, nemá adekvátní náhradu na straně příjmů státního rozpočtu. A v tom je kámen úrazu.

Nejen ČSSD, ale zejména odbory a ekonomové varují před obrovským schodkem státního rozpočtu, právě kvůli „nedorovnání“ výpadku příjmů ze zrušené super hrubé mzdy. Podle ČSSD a odborů je nutno zavést celkovou změnu daňového systému. To jest zavedení progresivního zdanění příjmů, zvýšení majetkových daní, větší zdanění dividend a zavedení vyšší korporátní daně pro neproduktivní kapitál. Tohle však nechce ANO 2011 a existuje oprávněná obava levice a odborářů, že ministryně financí bude chtít zvednout DPH a spotřební daně, což odnesou zase zaměstnanci s nižšími příjmy a senioři.

Pokud shrneme zmiňované daňové změny, tak samy vedou, bez vlivu koronaviru, ke každoroční ztrátě více jak 180 miliard korun. A tohle snížení daní nás nakonec může vyjít draho v neprospěch většiny občanů. Například zvýšením nepřímých daní anebo by se dočkala pravice (nezapomínejme, že ANO 2011 preferovalo vládu s ODS) a ta by šla cestou privatizace veřejných služeb, zejména zdravotnictví či penzijního systému. A opět by to odnesli lidé s nízkými a středními příjmy poklesem jejich životní úrovně.

ČSSD se snaží jít cestou zodpovědného hospodáře a navrhuje krýt propad příjmů. Prozatím nebyla ze strany ANO 2011 vyslyšena. Přesto by sociální demokracie neměla podporovat destrukci veřejných financí, která může nakonec vést proti zaměstnancům, seniorům a rodinám s dětmi. Jistým varováním může být postoj pravicové opozice vůči navyšování minimální mzdy či penzí, či její podpora ve snižování daní či zrušení super hrubé mzdy, kterou tady podvodně zavedla. A tím zvýšila zdanění mezd a platů zaměstnanců.